VERBİS

VERBİS

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel (şirket) kişilerin kişisel veri girmeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken aynı zamanda girmekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategori olarak bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Veri Sorumluları Sicili hakkındaki bu yönetmelik 30.12.2017 tarihinde ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 01.01.2018 tarihinde de hayatımıza girmiştir.

Veri Sorumlusu;

Veri sorumlusu kişisel verilerin sisteme giriş amaçlarını ve bunun için verinin yollarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması aynı zamanda yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda yaptığı faaliyetler kapsamında özellikle kendileri “Veri Sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki mesuliyeti tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri aynı zamanda özel hukuk tüzel kişiler tarafından bir farklılık görülmemektedir.

Veri Sorumlularının Yükümlülükleri Nelerdir?

Veri sorumluları için 6698 sayılı Kanunda ve Yönetmelikte yükümlülükler belirtilmektedir.

6698 sayılı kanun kapsamında;

  • Kanunun 16. maddesi 1. fıkrası gereğince veri sorumluları sicilinin başkanlık tarafında kamuya açık olarak tutulacağı belirlenmiştir.
  • Kanunun 16. maddesi 1. fıkrası veri sorumluları siciline (“siciline”) kayıt zorunluluğuna istisna getirebileceği belirlenmiştir.
  • Kanunun geçici 1.maddesi 2. fıkrasına göre veri sorumluları kurul tarafından önceden belirlenen ve ilan edilen zaman içinde veri sorumluları siciline kayıt yaptırmak zorundadır. KVKK kayıt yükümlülüğü için bir başlama tarihinin belirlenmesi gerekmektedir.
  • Kurul tarafından başlama tarihinin belirlenmesi ve bunun ilan edilmesiyle birlikte Veri Sorumlularının Sicile kayıt zorunluluğu başlamış olacaktır.
  • Kanunun geçici 1. Maddesinin 3. Fıkrasına dayanılarak göre daha önceden girişi yapılmış olan Kişisel Veriler Kanunu yasasına göre uygun hale getirilmelidir. Kanunun 4. Maddesindeki ilkelere aykırı olarak ya da 5. Ve 6. Maddelerinde sayılan işlenme gereklilikleri olmaksızın girişi olmuş kişisel veriler bu ilke ve gerekliliklere uygun hale getirilmelidir. (Silinmeli, yok edilmelidir ya da anonim yapılmalıdır.)
  • Kanunun geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına dayanılarak veri sorumlusu sıfatına haiz kamu kurum kuruluşlarında bu kanun uygulaması ile ilgili işleyişi sağlamak üzere bir yönetici belirlemek ve bunu Kişisel Veriler Kanuna bildirmek gerekmektedir.

Kaynak: kvkk.gov.tr