Verbis veri kategorileri nelerdir

Verbis veri kategorileri nelerdir

VERBİS bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından çıkartılmış bir yasadır. Veri sorumluları veri girişi yapmadan VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar. Ve veri sorumluları kayıt olduktan sonra verileri kategorik olarak veri girişi yapmalıdırlar.

Gerçek veya tüzel kişiler kategori olarak VERBİS sistemine sunmak zorundadırlar.  VERBİS ile gerçek veya tüzel kişiler için veri sorumlusunun kim olduğunu ve kimler olduğu aynı zamanda kişisel verilerin koruma adına nasıl yol ve yollar izleneceği ile belirlenecek yöntemler tanımlanır.

Veri Kategorileri Nelerdir?

 1. Kimlik (İsim soy isim, anne/baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra nu, TC. Kimlik nu vb.)
 2. İletişim (Adres nu, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası vb.)
 3. Lokasyon (yerin konum bilgileri)
 4. Özlük (bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, disiplin soruşturması, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.)
 5. Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalar, dava dosyasındaki bilgiler vb.)
 6. Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, senet, fatura, çek, gişe hesap bilgileri, sipariş bilgisi vb.)
 7. Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ile ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 8. İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.)
 9. Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.)
 10. Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri vb.)
 11. Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.)
 12. Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 13. Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi)
 14. Irk ve Etnik Köken (ırk ve etnik kökeni bilgileri vb.)
 15. Siyasi Düşüncesi (siyasi düşüncesini belirten, siyasi parti üyeliği bilgileri vb.)
 16. Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (dini aidiyetine ilişkin, felsefi inancına ilişkin, mezhep aidiyetine ilişkin, diğer inançlarına ilişkin bilgiler vb.)
 17. Kılık ve Kıyafet (kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler)
 18. Dernek Üyeliği (dernek üyeliği bilgileri vb.)
 19. Vakıf Üyeliği (vakıf üyeliği bilgileri vb.)
 20. Sendika Üyeliği (sendika üyeliği bilgileri vb.)
 21. Sağlık Bilgileri (engellilik durumu, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık, kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.)
 22. Cinsel Hayat (cinsel hayata ilişkin bilgiler vb.)
 23. Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.)
 24. Biyometrik Veri (avuç içi, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma bilgileri vb.)
 25. Genetik Veri (genetik veriler vb.)
 26. Diğer Bilgiler (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri vb.)

Kaynak: kvkk.gov.tr