VERBİS Nedir?

VERBİS Nedir?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel (şirket) kişilerin kişisel veri girmeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken aynı zamanda girmekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategori olarak bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir. VERBİS açılım olarak “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”.  KVKK yasasına göre veri sorumluları VERBİS’ e kayıt olmak zorundadırlar.

Gerçek veya tüzel kişiler kategori olarak VERBİS sistemine sunmak zorundadırlar.  VERBİS ile gerçek veya tüzel kişiler için veri sorumlusunun kim olduğunu ve kimler olduğu aynı zamanda kişisel verilerin koruma adına nasıl yol ve yollar izleneceği ile belirlenecek yöntemler tanımlanır.

Kimdir Bu Veri Sorumlusu?

Veri sorumlusu kişisel verilerin sisteme giriş amaçlarını ve bunun için verinin yollarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması aynı zamanda yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda yaptığı faaliyetler kapsamında özellikle kendileri “Veri Sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki mesuliyeti tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri aynı zamanda özel hukuk tüzel kişiler tarafından bir farklılık görülmemektedir.

 

Veri Kategorileri Nelerdir?

VERBİS yönetmeliğinde “Veri Kategorileri” belirlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler bu işlemi yaparken kategorik olarak sicil kayıttı ve aynı zamanda döküm bilgilerini oluşturmakla sorumlu tutulmuştur. Hadi şimdide kategorilere bakalım;

 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, T.C kimlik No. Doğum tarihi, doğum yeri vb.
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi.
 • Lokasyon: Bulunduğu yerin konumu.
 • Özlük: İşe giriş-çıkış bilgileri, performans raporları, bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri vb.
 • Hukuki İşlemler: Dava dosyasındaki bilgileri, adli makamlarla olan konuşmaları.
 • Müşteri İşlemler: Fatura, çağrı merkezi bilgileri, talep bilgisi, gişe hesap bilgileri
 • Fiziksel Mekân Güveliği: Kamera kayıtları, işe giriş-çıkış bilgileri.
 • İşlem Güvenliği: IP adres bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, parola/şifre bilgileri
 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi
 • Finans: Finansal performans bilgileri
 • Mesleki Deneyim: Okuduğu okulların bilgisi, aldığı kurs bilgileri, transkript vb.
 • Pazarlama: Alış veriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Irk ve Etnik Köken
 • Siyasi Düşünce Bilgileri: Parti üyeliği vb.
 • Felsefi İnanç, mezhep, din ve diğer inançlar
 • Kılık Kıyafet
 • Dernek Üyeliği
 • Vakıf Üyeliği
 • Sendika Üyeliği
 • Sağlık Bilgileri: (Kan grubu, var olan hastalıkları)
 • Cinsel Hayat
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri:
 • Biyometrik Veri: Parmak izi bilgileri, iris/yüz tanıma bilgileri

Kaynak: kvkk.gov.tr