Verbis Kimleri Kapsıyor?

Verbis Kimleri Kapsıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), hayatımıza girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik bazı yükümlülükler getirdi. Yükümlülüklerin en önemlisi kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” oldu. Kanun hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri girişi yapmaya başlamadan önce ilk olarak VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar.

Buna göre ilgili gerçek ve tüzel kişiler, veri girişi faaliyetleriyle ilgili verileri kategorik temel olarak VERBİS sistemine bildirmek zorundadır. VERBİS sistemi ile gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlularının kimler olduğu açıklanır ve kişisel verilerin korunması hakkında nasıl bir yol, yöntem izleyeceklerini sisteme tanımlamış olur.

Verbis Yönetmelik, Mevzuat

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması amacıyla 1/1/2018 tarihinde “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) yapılması önceden belirlenen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemiş ve uygulanma esaslarını düzenlemiştir.

Bu mevzuat, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar ve kişisel verilerin işleme amaçları ile araçlarını belirler.

Tekrar 1/1/2018 tarihinde yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu Yönetmelikle de, tamamen veya bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi ile ilişkili usul ve esaslar düzenlenme yapılmıştır.

Verbis’e Kimler Kayıt Olacak, Kimleri Kapsıyor?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yöntemlerle işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.

Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de, 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle kanuna uygun hale getirmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, “Veri Sorumluları Siciline” kayıt mecburiyetine bazı istisnalar getirilmiştir.

Buna göre;

 

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler
  • Noterler
  • Siyasi partiler
  • Avukatlar
  • Gümrük müşavirleri
  • Arabulucular
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
  • Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

 

Kaynak: kvkk.gov.tr