Verbis kimler kayıt olacak

Verbis kimler kayıt olacak

VERBİS’e Kayıt Nasıl Gerçekleştirilir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kendi internet sitesi olan  (www.kvkk.gov.tr) linkine tıklanarak giriş yapılır.  Gelen ekranda yer alan VERBİS butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt olunur.

VERBİS’E NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

**Söz konusu sürenin sonuna kadar kayıt yapılması gerekir.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmıştır.

Kimler Kayıt Olmalıdır?

KVK Kanunun 16. maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte Kanunun 16. maddesine göre Kurulca kısmi haller getirilen olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

VERBİS’e Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulan Veri Sorumluları Var mı? Varsa Kimler?

KVKK, aşağıda verilen veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirdi (2018/32, 68, 75 ve 87 sayılı Kurul Kararları):

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • Noterler,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili hukuka ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Gümrük müşavirleri,
  • Arabulucular,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

Kaynak: kvkk.gov.tr