VERBİS KAYIT

VERBİS KAYIT

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza girmesi ile birlikte gerçek ve tüzel (şirket) kişilere bazı sorumluluklar getirdi.  Bu sorumlulukların en başında da VERBİS yani “Veri Sorumluları Bilgi Sistemi” olmuştur. VERBİS kişisel verilerin girişini yapan gerçek ve tüzel kişilere veri giriş işlemi yapılmadan önce VERBİS’ e kayıt zorunluluğu getirmiştir.

Peki, VERBİS’ e Kayıt Olunmaz ise Ne Gibi Sorunlarla Karşılaşılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi VERBİS’ e kayıt zorunludur. Kurumun açıkladığı kanunda bunu açıkça belirtmiştir. (Kanun’un 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendi)

Kanunu tam olarak açıklamak gerekir ise de bu kayıt işlemini yerine getirmeyen kişiler için kendisine 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar para cezası verileceği belirtilmiştir.  Yasada sadece para cezası yoktur. TCK 138/2’ye göre hapis cezası da vardır. Kanuna göre veri yok edilmemesi ve aynı zamanda kaldırılmaması gereken bir veri ise ceza 2 kat fazladır. (Alacağınız ceza 3 yıl ise bu ceza 6 yıl olur.)

Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrasında ise bu sorumluluğu yerine getirmeyen kamu, kurum ve kuruluşlar içinde bir ceza belirtilmiştir. Bu madde de ise kamu kurum ve kuruluşlar aynı zamanda kamu kurum bazındaki meslek kuruluşu olması şeklinde görevini yerine getiren memurlar ile aynı zamanda diğer kamu personelleri ve kamu kurum bazındaki meslek kuruluşlarında görevini yerine getirenler hakkında disiplin yasalarına göre yasalar yerine getirilir. İşlem ile sonucu Kurul’a bildirilir.

Peki, bazı nedenlerden dolayı kayıt olamadınız ne yapabilirsiniz?

Yasanın 8’inci maddesi gereği veri kayıt işlemi yasası altında bulunan herhangi bir veri sorumlusu,  geçerli herhangi bir nedenden (teknik aksaklık-hukuki sorun) kayıt işlemini gerçekleştiremedi ise bunun için yasa veri sorumlusuna bazı kolaylıklar sağlamıştır. Veri sorumlusu, durumu fark ettiğinden itibaren 7 iş günü içerisinde kuruma dilekçe yazıp bu dilekçede neden veri kayıt işlemeni yapamadığını belirtmesi gerekmektedir. Kurul 1 defayı temel alarak gerçek ve tüzel kişilere ek süre tanıyabilir. (*30 gün geçilmemesi gerekmektedir.)

VERBİS’ e Kayıt Nasıl Olunur?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ait olan www.kvkk.gov.tr adresinden VERBİS kayıt alanı bulunur ve gerekli alandaki bilgiler doldurularak VERBİS’ e kayıt olunur. Doldurulan alanlar sonucunda PDF tarzında başvuru dosyası sistemde oluşur. Oluşan dosyanın çıktısı alınır ıslak imza ile birlikte KVKK’nun adresine posta yoluyla iletilir ya da var ise kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden PDF dosyası eklenerek KEP’e iletilir. Değerlendirme sonucu belirttiğiniz e-posta adresine “kullanıcı adı” ile “parola” gönderilir.  Bu bilgilerle giriş yapılarak sisteme veri kayıttı yapabilirsiniz.

Kaynak: kvkk.gov.tr