VERBİS Kayıt Sorgulama

VERBİS Kayıt Sorgulama

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtildiği üzere gerçek kişi ve tüzel kişiler Veri Sorumluları Sicili ’ne yani kısa adı ile VERBİS kayıt olmak zorundadırlar. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen VERBİS’e veri girişi işlemi olmadan yani faaliyete başlamadan önce kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunlulukların neler olduğu ayrı olarak KVKK’da ile Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik’te ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu yönetmelikte tanımlanmış bazı istisnai durumlar dışında gerçek ve tüzel kişilerin gereğine uygun biçimde eksikler olmadan sisteme kayıtlarını yapmaları zorunludur.

Sicil Sorgulama

Kurumuna ait kendi web sitesi üzerinde gerçek kişi ve tüzel (şirket) kişilerin aldıkları kişisel verileri ne sebeple, ne kadar zaman kendi bünyelerinde tutacaklarını, kimlerle paylaştıklarını ya da yurt dışı ile paylaşıp paylaşmadıklarını kişisel veri alırken aldıkları güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. VERBİS sicil sorgulama için şu adrese bakmanız yeterli olacaktır. (https://verbis.kvkk.gov.tr/ )

Peki, Kayıttı Nasıl Sorgulayabiliriz?

 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi 1’nci fıkrasında “Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek uygun yöntemlerle kamuya açıklar.” Cümlesinde de belirtildiği üzere, isteyen herkes VERBİS’e kayıt olan veri sorumlularına ait bildirimleri sorgulayabilirler. Bunun için ise;

  1. İlk olarak yukarıdaki verdiğim siteye tıklayarak KVKK sorgulama sitesi açılmalıdır. Siteyi açtıktan sonra ana sayfanın el altında bulunan “Sicil Sorgulama” butonuna tıklanır.

Resim 1. (Sicil Sorgulama Butonu)

2. Açılan “Sicil Sorgulama” ekranında, VERBİS için görüntüleme yapılmak istenen veri sorumlusuna sahip en az 5 karakter olmak üzere yazılarak ve 4 işlem sorusunun cevabını 4 işlem alanına girilerek aramaya devam edilir.

Resim 1.1 (Sicil Sorgulama Ekranı)

3.Yapılan arama sonucuna göre, görmek istenilen veri sorumlusunun unvanı bilgisi satırının yanında bulunan “Detay” sütunundaki büyüteç işaretine tıklanarak veri sorumlusuna ait bildirim görüntülenebilir.

Resim 1.2 (Sicil Sorgulama Sonuç Ekranı)

4.Bir Diğer ekrana gelen Bildirim ekranını detaylı olarak incelenmek ister iseniz Veri Kategorileri, İşleme Amaçları, Alıcı / Alıcı Grupları, Saklama Süreleri, Veri Konusu Kişi Grupları, Yabancı Ülkelere Aktarım ve Veri Güvenliği Tedbirleri bölümlerine tek tek tıklanarak inceleme yapabilirsiniz.

Resim 1.3 (Sicil Sorgulama Veri Sorumlusu Bildirim Ekranı)

Kaynak: kvkk.gov.tr