VERBİS Aydınlatma Metni

VERBİS Aydınlatma Metni

Bilindiği gibi ülkemizde Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) TBMM tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmişti. Gerçek ve Tüzel (Şirket) kişilerin müşterileri, ziyaretçileri ve ya çalışanlarına karşı büyük sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklar, alınan her türlü kişisel verinin düzgün ve doğru şekilde saklanması ve sebebine uygun olarak kullanılmasını belirlemiş ve bunun için zorunda kılmıştır. Aynı şekilde veri sahibinden izinsiz verinin işlenmesi de kanun sayesinde önüne geçilmiştir.

İşte bu nedenlerle KVKK da kişilere bilgi vermek amacı ile tüzel kişilerin bir aydınlatma metni oluşturmalı ve yayınlamaları gerekmektedir. Bu aydınlatma metninde ilk olarak bilgilerin ne sebeple kullanacağı kesin bir dille kişilere paylaşılmalıdır. Ayrıyeten metni çok sade ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır, kişi kafasındaki sorulara net olarak cevap bulabilmelidir.

 

Kısaca açıklamak gerekirse;

Bir açıklama metninde

  • Verinin işlenme amaçlarını ve hukuki nedenleri bildirilmeli
  • Verinin toplanma ve saklanma yöntemleri paylaşılmalı
  • KVKK kişinin sahip olduğu haklara yer verilmeli

Gibi ayrıntılara yer verilmelidir.

 

Aydınlatma Metni İle İlgili Bazı Bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kanun’da aydınlatma metni olmadan herhangi kişisel veriyi saklamak veya kullanmak yasal değildir. Dolayısı ile tüzel kişilerin ya da firmaların çalışanlarına, ziyaret edenlere ya da müşterilerine mutlak nedenle bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca bu kanun kapsamında onay alınmaması halinde firmaların veri işleme gibi işlemler yapması hakkı da bulunmamaktadır. Kanunda birkaç noktalara dikkat edilmesi hallinde işlemler yapmak mümkündür.  Ayrıca aydınlatma metni hazırlamayan ve kişisel verileri izinsiz kullananlara 1 Milyon TL kadar para ceza uygulanmaktadır.

Aydınlatma Metinleri Kim Tarafından Yazılır?

KVKK ilk çıktığı tarihlerde KVKK nedir? Ne için vardır? Gibi sorular çok sıklıkça sorulsa da zaman içerisinde herkes KVKK hakkında bir takım bilgilere sahip oldular. Ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu olarak açılımı olan KVKK, her bakımdan kişisel verinin uygun bir biçimde kullanılmasını sağlayan bir kanundur. Dolayısı ile aydınlatma metni olmada kişilerin verilerinden istifade etmek mümkün değildir. Bu nedenle aydınlatma metinleri hukukçular tarafından oluşturulmaktadır ve her türlü bilgiler tam bir biçimde müşteriye sunulmaktadır. Daha öncede bahsedildiği gibi metinler kişilerin anlayabileceği bir biçimde olabildiğince açık ve sade bir dille yazılmalıdır.

Kaynak: kvkk.gov.tr