KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kanunu)

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)

KVKK, kişisel verileri korunmasıdır. Aynı anda kanunu işletebilmek ve bu süreci devam ettirebilmek için uzun zamandır taslak olarak bekleyen KVKK 7 Nisan 2016’da hayatımıza dâhil olmuştur. Bu tarihten hemen sonra kişisel verilerin korunması konusunda önemli ve büyük adımlar atıldı. Bu kanunla beraber kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine kadar birçok alanda kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almak için kişisel verilerin girişini yapan firmalar sorumlulukları ile uymak zorunda olacakları birçok kurallar bütünü belirlenmişti.

Kişisel Veri;

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişi ile alakalı her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. (ad, soyadı, cinsiyet, iletişim bilgileri.)

Yalnız tam olarak kabul edilebilmesi için, verinin bir gerçek kişiye ait olması aynı zamanda bu kişinin de belirli veya belirlenebilir olması gerekir. Saklanan ya da işlenen veri kişinin tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.

6698 Kanunun Amacı Nedir?

Bilgi Teknolojilerinin hızlı bir şekilde geliştiği aynı zamanda artık resmi işlemlerin bile elektronik ortamda yapılmakta olduğu günümüzde kişisel verilerin işlenmesinde önemli avantajlara sahibiz. Basit bir örnek vermek gerekirse verimizin işlendiği bir kurumun kampanyalarından haberdar olmak gibi. Fakat verilerimizin kötü kişilerin eline geçer kötü amaçlar içinde kullanma olasılığı var tam da bu kanun bu olasılığı ortadan kaldırmak için yürürlüğe girmiştir.

KVKK’nın da tam olarak amacı, verileri belli kalıplar dâhilinde işlenmesi sağlamak ve bunu yaparken yani veriyi işlerken şeffaflık göstermeleri gerekmektedir. Bunun nedeni veri sahibinin de söz sahibi olmasını sağlamaktır.

Bu Kanun Kimleri Kapsar?

Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip tüm kişiler bu kanun kapsamındadır. Fakat kanunda “gerçek kişiler” ibaresinden bahsedildiğinden, verileri kullanılan tüzel kişiler bu kanunun dışında tutulmuştur. Veri işleme işini gerçekleştirenler bakımından ise kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemektedir. Diğer taraftan, verilerin kayıt sisteminin parçası olmadan veri işleyenler kanun kapsamında tutulmuştur.

KVKK İle Gelen Yaptırımlar

Bu görev ve işlemleri yerine getirmeyen ile kişisel verileri başka şahıslarla paylaşan (siber hırsızlık, 3. Şahısların eline geçme vb.) kurum ve kuruluşlara hem idari hem de adli cezalar verilmektedir.  Kişisel verileri başka kişilerle paylaşan yazılım mühendisleri, hacker ve benzer görevleri olan çalışanlar hapis cezasına çarpıtılmaktadır.

Kaynak: kvkk.gov.tr