Kvkk nedir?

Kvkk nedir?

Son zamanlarda oldukça önem arz eden Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK, 7 Nisan 2016 yılında 6698 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilerin izinsiz olarak toplanması yasaklanmış ve bu yasağı dikkate almayan kişilere, işletmelere de oldukça ağır yaptırımlar getirilmiştir.

 

Kişisel verileri koruma kanunun öneminin daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için kişisel veri, kişisel verilerin güvenliği, gizliliği gibi kavramların ne anlama geldiğini detaylı biçimde ele almak gerekiyor.

 

“Kişisel veri nedir?” sorusu pek çok kişi tarafından cevabının net bir biçimde merak ettiği sorulardan biridir. Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilecek durumda olan, gerçek bir kişiye ait her türlü bilgidir. Bir kişin adı-soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi gibi bilgilerin yanı sıra kişiye ait fiziksel özellikler, ailevi bilgiler, kişinin sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. kimliğini ifade eden ve somut bir içerik taşıyan tüm bilgiler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak da kişiye ait kişinin özgeçmişi, parmak izi, telefon numarası, ses kaydı,  fotoğraf, video vb. bilgiler de kişisel veri geneline girer.

 

Kvvk Amaç;

 

KVKK, anayasa tarafından güvence altına alınan kişisel verilerin gizliliğine bağlı bir kanundur. Bu kanun ile kişiler, kişisel bilgilerinin korunmasını yasal hakları olarak isteme özgürlüğüne sahiptir.

Teknolojik gelişmelerin veri toplamayı kolaylaştırdığı göz ardı edilemez. Fakat Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile amaçlanan veri sahipleri ve bu veriyi toplayıp işleyenler arasındaki çıkar dengesini sağlamaktır.

KVKK, kişisel verileri işlenen kişiler ile bu verilerin yalnızca bir kısmını veya tamamını işleyen kişileri kapsar.

KVKK kapsamında internet siteleri de veri toplamakta ve bu verileri işlemektedirler. Fakat kişisel verilerin toplanmasının hukuki bir dayanağı olması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.

İnternet ortamında yer alan ve kullanıcılarının kişisel verilerini işleyen işletmelerin, internet sitelerine bir KVKK ikaz (uyarı) eklemesi gerekmektedir. Bu ikazda kişisel verileri hangi kanuni dayanak ile topladığını bildirilmek ve kullanıcıların açık bir şekilde izni alınmak zorundadır.

Kaynak: kvkk.gov.tr