KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı

KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı

Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “ Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter” olarak tanımlanmıştır.
Envanter oluşturulurken önerilen akış aşağıdaki gibidir:

1. Süreç Bazında Kişisel Verilerin Tespiti
2. İşlenen Kişisel Verinin İşleme Sebebinin Tespiti
3. Aktarılan Kişisel Verilerin Tespiti
4. Alınan ve Alınacak Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi

Kaynak: kvkk.gov.tr