KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı Nedir?

Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “ Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter” olarak tanımlanmıştır.
Envanter oluşturulurken önerilen akış aşağıdaki gibidir: Konu hakkında paylaştığımız ayrıntılı makale için tıklayınız.