KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

X Hukuk Danışmanlık ; ………….adresinde faaliyet göstermektedir.

Avukatlarımız; Şirketler Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,Ceza Hukuku,Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca gerekli eğitimleri almış ve sürece uyum konusunda gerekli eğitimleri vererek düzenlemeleri yapmaktadır.

Şirketiniz ile çözüm ortaklığı hususunda sözleşme yapılması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler;

1. Şirket mevcut durumunun değerlendirilmesi
2. İç yönergeler ve bildirimlerin düzenlenmesi
3. Farkındalık Eğitiminin gerçekleştirilmesi ( tüm personele)
4. Kanun kapsamında genel bilgilendirme
5. Kişisel veri listesi
6. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikayet usulü
7. Kişisel Verilerin Koruma Kurumu Organizasyon şeması
8. Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen suçlar ve kabahatler ile ilgili uzman dizini
9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirket içi düzenlenlemelerin yapılması
10. Özel Nitelikte Kişisel Verilerin Güvenliği hakkında İç Yönerge
11. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında İç Yönerge
12. Kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi politika bildirgesi
13. Özel nitelikte kişisel verilerin güvenliği hakkında kurumsal politika bildirgesi
14. KVK Komitesi İç Yönerge
15. Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi
16. Veri İşleyenin atanması hakkında Yönetim Kurulu Kararı
17. Kişisel Verilerin Gizliliği Sözleşmesi
18. Çalışanla kurulan İş Sözleşmesi
19. Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin kabulü hakkında Yönetim Kurulu Kararı
20. Veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisi atanması konusunda Yönetim Kurulu Kararı
21. Açık rıza metninin düzenlenmesi
22. Kişisel Verilerin Aktarılması 3. Kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi
23. Özel Nitelikte Verilerin İşlenmesi Sürecinde yer alan çalışanla gizlilik sözleşmesi
24. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’nin Kurulması hakkında Yönetim Kurulu Kararı
25. Web Sitesi metni hazırlanması
26. Çalışanlarla kurulacak kişisel verilere ilişkin Açık Rıza Sözleşmesi
27. Çalışanlarla kurulacak kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Yükümlülük Sözleşmesi
28. Kişisel veri envanterinin oluşturulması
29. Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin düzenlenmesi
30. Komite Oluşturulması
31. İdari ve Teknik Tedbirler İçin gerekli çalışmaların yapılması
32. Uyum Çalışmalarının yapılması ve aylık raporların hazırlanması
Şirketinizle yapılacak görüşmelerde daha detaylı bilgi verilebilecekse de; tüm uyum sürecinde ihtiyaç duyulacak programın geliştirilmesi hususunda dışarıdan destek alınan veya şirket içi IT sorumlusuna alınması gereken tedbirlerin nelerden ibaret olduğu ve programın gereklilikleri hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler için fiyat teklifimiz X TL+KDV+STOPAJ olup; bir yıllık danışmanlık (3 ve 6 aylık eğitimler dahil) fiyat teklifimiz aylık X TL+KDV+STOPAJ’dır. Fiyat teklifimiz IT desteği veya program yazılımının şirketiniz departmanı veya sorumlusu tarafından sağlanması durumunda geçerli olup; programın da tarafımızca temin edilmesinin talep edilmesi halinde X TL+KDV+STOPAJ’dır.

Kaynak: kvkk.gov.tr