Kişisel Verilerin KORUNMASI Kitap

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kitap

Kişisel verileri koruma adına birçok kirli bilgi dolaşmaktadır. Bunları doğru kaynak ve kişilerden öğrenmek önem arz etmektedir. İşte bu yüzden, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve VERBİS ile ilgili aşağıda bazı kitaplara yer verilmiştir.

 • Kişisel Verilerin Korunması

Yayın: Mart 2010    Sayfa: 142 sayfa    Yazar: Hüseyin Can Aksoy  Yayınevi: Çakmak Yayınevi

Konu Başlıkları:

 • Kişisel Verilerin Tanımı
 • Kişisel Veri Kavramının Unsurları
 • Hassas Veriler
 • Kişisel Verilerin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler
 • Kişisel Verileri Koruma Yolları
 • Medeni Kanun’un Kişiliği Koruyan Hükümleri
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü İlkeleri
 • 108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

 

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı

Yayın Tarihi: Ocak 2020   Sayfa: 226 Sayfa    Yazar: Mustafa Baysal   Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Konu Başlıkları

 • Kişisel Veri
 • Veri Sorumlusu
 • Açık Rıza Metni
 • Aydınlatma Metni
 • Kişisel Veri Envanteri
 • KVKK Dokümanları
 • VERBİS Kaydı
 • KVKK Kapsamı
 • Kişisel Verilerin Korunması Uygulama Kılavuzu

Yayın Tarihi:   09.01.2020      Sayfa: 247 Sayfa   Çevirmen:   Av. Hilal Temel   Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

 

 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Yayın Tarihi: 2020/06   Sayfa: 955 Sayfa    Yazar: Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER   Yayınevi:  Hukuk Akademisi

Konu Başlıkları

 • Mahremiyet Kavramı ve Veri Korumaya İlişkin Temel İlkeler
 • KVKK’da Kişisel Verilerin Korunması – Örneklerle Anlatımlı
 • Veri Korumaya İlişkin Suçlar ve Kabahatler
 • Uyum Süreci Uygulamalar
 • KVKK ve GDPR Karşılaştırmalı
 • Tüm Kurul ve Yargıtay Kararları İşlenmiş

 

 • Avrupa birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri

Yayın Tarihi: Kasım 2018    Sayfa: 237     Yazar: Şehriban İpek Aşıkoğlu    Yayınevi: On İki Levha Yayınları

 

 • Kişisel Veri Koruma Hukuku

Yayın Tarihi:  2018    Yazar:  Furkan Güven Taştan, Mehmet Bedii Kaya     Yayınevi: On İki Levha Yayınları

Son yarım asırdır Dünya’da tartışılmakta olan kişisel verilerin korunması meselesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası normatif hukuk metinleri derlenmiş; konuyla ilgili seçilmiş içtihatlara yer verilmiştir.

Kaynak: kvkk.gov.tr