Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Nedir?

Kişisel verileri korumak, kişisel verileri işlemek adına yapılan işlemlerin disiplin altına alınması ile temel olarak hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Ne kadar da verilerin korunması olarak adlandırılsa da asıl amaç temel olarak veriyi değil, veri sahiplerinin herhangi bir kötü durumda kalmaması, mağdur olmaması için veri sahiplerini korumak amaçlanmıştır.

Tam olarak açıklamak gerekirse kanunda aşağıdaki ifade kullanılmıştır.

“Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. “

Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin alınmasını (toplanmasının), saklanması, kullanılması ile paylaşılması/aktarımı gibi veri işleme işlemlerinden bütün aşamalarını kapsar biçimde kişilere kontrol etme hakkını yeniden kazandırmayı amaçladığı söylenebilir. Bu amaç bakımından kişisel verilerin korunması, kişinin verilerinin geleceğini bizzat ti kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda bu kişisel verileri koruma insan onurunun ve kişilik hakkının da bir gereğidir.

Peki, sürekli bahsettiğimiz kişisel veri nedir?

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden bahsedebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. (T.C Kimlik numarası, adı, soyadı, adresi, telefon numarası vb.)

Kaynak: kvkk.gov.tr