Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Uzun süredir tasarı halinde olan ve 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan aynı yıl tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında kişisel verilerin korunmasına dair ve veri işleme yollarına ilişkin düzenlemeler belirlenmiş oldu. Şahsi (Kişisel) verilerin işlenmesinde ilk olarak özel yaşamın gizliliği olmak üzere şahıslara temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alma aynı zamanda kişisel verileri işleyen veri sorumlusu olan Tüzel ile Gerçek kişilerin yükümlülükleri ile yerine getirmesi gereken kuralları düzenleme amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Eğitim kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulama çevresinin ve getirdiği yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Kimler İçin?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa alışma süreçlerinden etkilenecek, avukatlar, hukuk müşavirleri İK yöneticileri, IT yöneticileri, başta olmak üzere birim ile şirket yöneticileri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek dileyen herkes eğitime katılabilir.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel verilerin işlenmesinde politika ve prosedürler
 • Kişisel verilerin işlenme ve aktarımına dair esaslar
 • Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işlenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Yurtdışına aktarılan veriler hakkında yapılması gerekenler
 • Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin KVKK uyum süreci
 • Kişisel verilerin korunmasında sürdürülebilir şirket politikaları
 • Sektör Spesifik Kişiler Veri Uygulama Örnekleri
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha politikası Nedir?
 • Örnekler Uygulamalı VERBİS Kayıt ve Bildirim Çalışması
 • Yabancılık Unsuru Olan Şirketlerde Dikkat Edilecek Hususlar Teknik Tedbirlerden Anlaşılması Gerekenler
 • İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı ve gerekçesi,
 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir?
 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
 • Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır?
 • Veri Sorumluları Sicili nedir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?
 • Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir?
 • Örnek Kararlar

Kaynak: kvkk.gov.tr