Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cezası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cezası

Kişisel Verileri Korumu Kurulu (KVKK) yani kısaca KVKK, mevzuatta uygun davranmayan kurumlara yaptırım ve cezalar uygulamaya devam ediyor. Cezaya konu olan haller ve aldıkları cezaları makalemizde okuyabilir. Ve tedbirlerinizi alabilirsiniz.

Unutmamak lazım ki, 6698 sayılı yasa (KVKK) genelinde yerine getirilmesi gereken birçok sorumluluklar vardır. Bunların içinde ise verilerin güvenliğinin alınmasının ve güvenlik duvarı aracını kullanımı önemi büyüktür.

  1. KVKK kanunda öngörülen idari para cezaları;

20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar cezai işlem uygulanmaktadır.

İşlem Kanun Maddesi Ceza Tutarı
Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler KVK madde 18/1-a 5.000 TL-100.000 TL
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler KVK Madde 18/1-b 15.000 TL-1.000.000 TL
Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeyenler KVK Madde 18/1-c 25.000 TL-1.000.000 TL
Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edenler KVK Madde 18/1-ç 20.000 TL-1.000.000 TL

Tablo 1.

2.KVKK Kanununda Öngörülen Türk Ceza Kanunundaki Cezalar

İşlem Kanun Maddesi Cezai İşlem
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek TCK Madde 135/1 Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Hapis
Kişilerin Siyasi, Felsefi ya da Dini Görüşlerine, Irki Kökenlerine; Hukuka Aykırı Olarak Ahlaki Eğilimlerine, Cinsel Yaşamlarına, Sağlık Durumlarına veya Sendikal Bağlantılarına İlişkin Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek  

TCK Madde 135/2

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yarı oranında artırılır.
Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Bir Başkasına Vermek, Yaymak veya Ele Geçirmek TCK Madde 136/1 İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
Bu Suçlar; Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle, Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle, işlenirse TCK Madde 137/1-b Yukarıda verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
Kanunların Belirlediği Sürelerin Geçmiş Olmasına Karşın Verileri Sistem İçinde Yok Etmekle Yükümlü Olanların Görevlerini Yerine Getirmemesi TCK Madde 138/1 Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
Suçun Konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerine Göre Ortadan Kaldırılması veya Yok edilmesi gereken veri olması TCK Madde 138/2 Verilecek ceza bir kat artırılır.

Tablo 2.

Kaynak: kvkk.gov.tr