Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Türkiye’de verileri koruma altına almak ve aynı zamanda gözetlemek için kurulmuş düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. Kurulduktan sonra kişisel verileri korumak adına birçok önemli adımlar atıldı ve veri sorumlusu kişiler için birçok sorumlulukta birlikte geldi.  Bu kurum ile birlikte beraber kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine kadar birçok alanda kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almak için kişisel verilerin girişini yapan firmalar sorumlulukları ile uymak zorunda olacakları birçok kurallar bütünü belirlenmişti.

KVKK Görevleri;

 • Kişisel verilerin giriş sırasında gerekli ve yeterli önlemlerin alınması.
 • Başkanlık tarafından kamuya açık tutulan Veri Sorumluları Sicilinin gözetimini yapmak.
 • Gerekli durumlarda Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna öncelikler sağlamak.
 • Kişisel verilerin korunmasında olan yasaları ihlal eden personeller hakkında soruşturma yapılması ile ilgili bildirge yapmak.
 • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
 • Kişisel veriler için yeterli korumanın olduğu ülkeleri inceleyip duyurmak.
 • Kişisel verilerle ilgili ülkeler arası gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
 • İhtiyaç olması durumunda, görev alanı ile alakalı konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ya da üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • Ve kamudaki daha birçok görevleri yerine getirme.

 

Peki, kaç tarihinde hayatımıza girdi?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 6698 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin de onayından geçtikten sonra 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 numaralı resmi gazetede yayımlandı.

 

Ve aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” uyarınca Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu İletişim

Nasuh Akar Mahallesi  1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara

 • ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi
 • 0312 216 50 00
 • www.kvkk.gov.tr

Kaynak: kvkk.gov.tr