Kişisel Verileri KORUMA Kanunu

Kişisel Verileri KORUMA Kanunu

Kişisel verileri koruma kanunu yani kısa ismi ile KVKK 7 Nisan 2016 tarihinden 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kişisel verilerin işlenmesi başta olmak üzere mahremiyeti temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak ve verileri işleyen gerçek ve tüzel (kişilerin) yükümlülükleri ile uyacakları kurallar bütününü düzenleme amaçlanmaktadır.

 

Kanun’da belirtilen bazı durumlar dışında, şahsi (kişisel) veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmeyecek; 3. Kişiler ile yurtdışı aktarımı olmayacaktır. Kanun’da ayrı olarak maddelerde de belirlenmiş olan ve bu maddelere uyum olmaması durumunda, kurumlar idari para cezası ile karşılaşmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurumuna göre şahsi verileri ihlal edenler 1 yıldan başlamak üzere 3 yıla kadar hapis cezası belirlenmektedir. Ayrıca bu verileri ihlal yolu ile elde eden kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir.  Para cezaları ise uygulanmayan kanun maddelerine göre değişmektedir. (5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar.)

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel veriler, gerçek sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlarla paylaşılan ve emanet edilen bilgi olarak görülmektedir; veri işleyen veri sorumlusu kurumların verinin gerçek sahiplerine, emanet olarak aldıkları verilerle ilgili olarak “hesap verebilir” olması sebebiyle zemin oluşturmakta, kuralları ona göre tanımlanmaktadır. Kanun ile beraber kurumlar şahsi kişisel veriyi işleyen kurumlar ve kuruluşlar için önemli bir dönüşümde oluşmaktadır. Kurumlar için temel soru “Emanet olarak aldığımız şahsi verilerle ilgili hesabını verebilir olmak için ne yapabiliriz?”  bu sorunun cevabını bulan kurumlar KVKK ile doğru orantılı olacaktır.

Kısa olarak KVKK kanunun üzerinden tekrar geçmek gerekirse kısaca;

Kanun kişisel verilerin sınırlı olmaksızın ve rastgele toplanması, yetkisi olmayan kişilerin erişimine açılması, ifşası ya da amacının dışında veya kötüye kullanımı sonucunda kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: kvkk.gov.tr