Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri; Gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan bütün bilgiler kişisel verilirdir. Buna istinaden bireyin adı, soyadı, doğum yeri/ tarihi vb. gibi şeyler onun kesin olarak tanımlayan bilgiler değildir, anı zamanda kişinin fiziki durumu, ekonomik durumu, sosyal ve ailevi özellikleri vb. bilgilerde kişisel veridir.

Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi sebebiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu sebeple verilerin; kişinin fiziksel, kültürel, ekonomik, psikolojik ya da sosyal kimliğini ifade eden somut bir içerikten oluşması ya da kimlik, sigorta numarası, vergi gibi herhangi bir kayıtla bağdaştırılması sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, , sosyal güvenlik numarası, motorlu taşıt plakası, özgeçmiş, pasaport numarası, resim, ses kayıtları, görüntü ile genetik bilgiler, parmak izleri, gibi veriler kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri sebebiyle de kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişisel verilerin bazıları için farklı bir düzen mevcuttur. Başkaları tarafından öğrenilmesi halinde kişilerin mağduriyet yaşamaması ya da ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli veri kabul edilmektedir. Kanun’dabu veriler sınırlı şekilde sayılmıştır:

 

  • Sağlık verisi,
  • Cinsel hayata ilişkin veriler,
  • Biyometrik ve genetik veriler,
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
  • Irk, etnik köken,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
  • Kılık ve kıyafet bilgisi.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları ve tedbirler alınması gerekmektedir.

Kaynak: kvkk.gov.tr