Anasayfa Haberler

Kategori: Haberler

Yazı
Kişisel verilerin KORUNMASI pdf

Kişisel verilerin KORUNMASI pdf

Kişisel verilerin KORUNMASI pdf Kişisel verileri koruma kanunu yani kısa ismi ile KVKK 7 Nisan 2016 tarihinden 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kişisel verilerin işlenmesi başta olmak üzere mahremiyeti temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak ve verileri işleyen gerçek ve tüzel (kişilerin) yükümlülükleri ile uyacakları kurallar bütününü düzenleme amaçlanmaktadır. Kişisel Veri;...

Yazı
Kişisel Verilerin KORUNMASI Kitap

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kitap

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kitap Kişisel verileri koruma adına birçok kirli bilgi dolaşmaktadır. Bunları doğru kaynak ve kişilerden öğrenmek önem arz etmektedir. İşte bu yüzden, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve VERBİS ile ilgili aşağıda bazı kitaplara yer verilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Yayın: Mart 2010    Sayfa: 142 sayfa    Yazar: Hüseyin Can Aksoy  Yayınevi: Çakmak Yayınevi Konu Başlıkları:...

Yazı
Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Nedir? Kişisel verileri korumak, kişisel verileri işlemek adına yapılan işlemlerin disiplin altına alınması ile temel olarak hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Ne kadar da verilerin korunması olarak adlandırılsa da asıl amaç temel olarak veriyi değil, veri sahiplerinin herhangi bir kötü durumda kalmaması, mağdur olmaması için veri sahiplerini korumak amaçlanmıştır. Tam olarak açıklamak...

Yazı
Kişisel verilerin korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor 2019 ?

Kişisel verilerin korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor 2019 ?

Kişisel verilerin korunması Kanunu Kimleri kapsıyor 2019 ? KVKK kimleri kapsıyor? KVKK, kişisel verileri işlenen veri sahipleri ile bu verileri tam olarak ya da bir kısmı otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin bazı kıstaslara göre yapılandırma yapıldığı ve işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla manuel olarak işlenen yollarla işleyen gerçek ve...

Yazı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Uzun süredir tasarı halinde olan ve 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan aynı yıl tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında kişisel verilerin korunmasına dair ve veri işleme yollarına ilişkin düzenlemeler belirlenmiş oldu. Şahsi (Kişisel) verilerin işlenmesinde ilk olarak özel yaşamın gizliliği olmak üzere şahıslara temel hak ve...

Yazı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cezası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cezası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Cezası Kişisel Verileri Korumu Kurulu (KVKK) yani kısaca KVKK, mevzuatta uygun davranmayan kurumlara yaptırım ve cezalar uygulamaya devam ediyor. Cezaya konu olan haller ve aldıkları cezaları makalemizde okuyabilir. Ve tedbirlerinizi alabilirsiniz. Unutmamak lazım ki, 6698 sayılı yasa (KVKK) genelinde yerine getirilmesi gereken birçok sorumluluklar vardır. Bunların içinde ise verilerin güvenliğinin alınmasının...

Yazı
Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilindiği gibi 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve hayatımıza girmiştir. Her şeyin zaman içerisinden değiştiği gibi bu kanunda da 2019 yılında bazı değişikliklere gidilmiştir. Kanunda ki değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Tanımlar...

Yazı
Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat 6698 Sayılı Kanun Kişisel Veri 07 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29677 Kanun No: 6698 Kabul Tarihi: 24 Mart 2016 Amaç: Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın (mahremiyetin) gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile...

Yazı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Türkiye’de verileri koruma altına almak ve aynı zamanda gözetlemek için kurulmuş düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. Kurulduktan sonra kişisel verileri korumak adına birçok önemli adımlar atıldı ve veri sorumlusu kişiler için birçok sorumlulukta birlikte geldi.  Bu kurum ile birlikte beraber kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine...

Yazı
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları 6698 sayılı kanun Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde, kişisel verilerin korunması bakımından yürürlüğe giren ilk resmi kanun özelliğini barındırmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunda öncelikle, firmalar için yeni yasal sorumluluklar oluşturmuştur. KVKK ‘nu daha iyi kavrayabilmek için kanunda da geçen bazı kavramları açıklamak lazımdır. Bunların en önemlisi ve ilk...