Anasayfa Haberler

Kategori: Haberler

Yazı
KVKK LOGO

KVKK LOGO

KVKK LOGO KVKK yani açılım olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu taslak şeklinde TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından onaylanmış. 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanarak hayatımıza girmiştir. KVKK, belirlediği kurallar çerçevesinde veri işlemcisi tarafından kişilerin, kişisel bilgilerinin istemesi ve bu bilgilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi amacıyla saklanmasına kişisel verilerin...

Yazı
KVKK Kanunu Nedir?

KVKK Kanunu Nedir?

KVKK Kanunu Nedir? 7 Nisan 2016 tarihinde, 6698 sayılı kanun Türkiye’de, kişisel verilerin korunması adı altında yürürlüğe girmiş bir kanundur. Kişisel Verileri Korunması Kanunu genelinde, gerçek ve tüzel kişiler için yasal sorumluluklar gelmiştir. Genel anlamda Avrupa Birliği’nde olan kişisel verilerin korunması ile ilişkin yasalarla benzeşen 6698 numaralı kanun, AB yasaları ile benzerlik gösterse bile, tam...

Yazı
KVKK Kanun Mevzuat

KVKK Kanun Mevzuat

KVKK Kanun Mevzuat Kişisel Verileri Koruma Kanunu, taslak bir şekilde 18 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk edilmiştir. Söz konusu olan kanun 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul görülmüş ve onaylanmıştır. Ve 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Mevzuatın Amacı; Kişisel verilerin işlenme gerekliliklerini, kişisel verilerin...

Yazı
KVKK Cezalar

KVKK Cezalar

KVKK Cezalar Kişisel Verileri Koruma Kurumu kısa adıyla KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 18 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına gönderilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu genelinde kabul görülüp kanunlaşmış. 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 numaralı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanunun Amacı Nedir? KVKK ile...

Yazı
KVKK Ceza Kararları

KVKK Ceza Kararları

KVKK Ceza Kararları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ceza karar özetlerini KVKK’ nın kendi resmi internet sayfasından görebilirsiniz. İşte emsal teşkil edecek bazı kararlar;   Google’a ait Gmail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz maddesi gereği, kişinin açık rızası alınmalıdır. Sunucuları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen...

Yazı
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni Kişisel Verileri Koruma Kanunun 10. Maddesi ile gelen aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir sorumluluk olmakla beraber aynı zamanda şahsi (Kişisel) verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. Söz gereği yükümlülük gereği, işlenen kişisel verilerle ilgili açıklamayı yapmakla ifade etmekte olup, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde gereğinin yapılması için en...

Yazı
KVKK 11. Madde

KVKK 11. Madde

KVKK 11. Madde Hatırladığınız üzere 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu yani kısaca, KVKK 7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza girmiş. Ve gerçek ile tüzel kişilere birkaç yükümlülükler getirmiştir. Bunun en ve ilk önemlisi de VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) olmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiler veri işlemi yapmadan önce KVKK yasasına VERBİS sistemine kayıt...

Yazı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Ne Amaçla Çıkartılmıştır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Ne Amaçla Çıkartılmıştır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Ne Amaçla Çıkartılmıştır? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yani kısa adı ile KVKK. Bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için aynı zamanda KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) kurumu hayatımıza girmiştir. Bu kurumun hayatımıza girmesi ile birlikte denetimler ve gözetimler başlayarak kişisel verileri korumak adına ciddi adımlar atılmaya başlandı. Bu kanun sayesinde...

Yazı
Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan mahremiyet gizliliği de dâhil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için...

Yazı
Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi

Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi

Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir? KVKK’ nın (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) belirlediği kurallar çerçevesinde veri işletimci tarafından kişilerin, kişisel verilerini istemesi ve bu verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar görmemesi amacıyla saklanmasına kişisel verilerin korunması denir. Aslında günlük hayatımızda yaşadığımız olaylar ve yaptığımız işlemler sırasında istenilen kişisel verilerin bizim...