İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil

İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil

İrtibat Kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.

İrtibat Kişisinin Görevleri Nelerdir?
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ” içeriğinde de açıkça belirtildiği üzere “İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat kişisi, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlar.”

İrtibat kişisi VERBİS üzerindeki envanterde bir güncelleme yapılacağı zaman, bu güncellemenin yapılması adına sisteme giriş yapıp ilgili işaretlemeyi yapacak kişi olacaktır.

İrtibat kişisi, verbis.kvkk.gov.tr sayfasındaki “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” sekmesinden her zaman değiştirilebilir.

Kaynak: kvkk.gov.tr