İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü.

İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin;

• Kurumla İletişimi sağlamak
• Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak
amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin irtibat kişisi atama yükümlülükleri olmadığı gibi irtibat kişisi de, tüzel kişi değil ancak gerçek kişi olabilir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in iki grubu irtibat kişisi atamakla yükümlü tuttuğunu belirtebiliriz:

• Türkiye’de Yerleşik Olan Tüzel Kişiler
• Türkiye’de Yerleşik Olmayan Tüzel Kişi Veri Sorumlusunun Temsilcisi
Bu noktada hükmün lafzından, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlü olsun/olmasın her tüzel kişi veri sorumlusunun irtibat kişisi atamak zorunda olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla işletme boyutuna bakılmaksızın merkezi Türkiye’de olan herhangi bir limited şirket veya üye sayısına bakılmaksızın herhangi bir dernek de irtibat kişisi atamakla mükelleftir. Ancak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmakla mükellef olan tüzel kişiler atadıkları irtibat kişisini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirecek; irtibat kişisinin kimliği, adresi ve varsa kayıtlı elektronik posta adresi de Sicil’de yayınlanacaktır.

Kaynak: kvkk.gov.tr