İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü Olanlar Kimlerdir?

Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü.

İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin;

• Kurumla İletişimi sağlamak
• Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak
amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin irtibat kişisi atama yükümlülükleri olmadığı gibi irtibat kişisi de, tüzel kişi değil ancak gerçek kişi olabilir. Konu hakkında paylaştığımız ayrıntılı makale için tıklayınız.