İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi

İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) , internet sitesinde 13 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Kamuoyu Duyurusu’ndaİ Kuruma intikal eden şikâyet başvurularının incelenmesi neticesinde veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula şikâyette bulunulması sürecinde Kanun’da yer alan sürelerin yorumlanmasında farklılıklar olduğunun görüldüğü belirtilerek “Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı” yayımlandı.

Bu Karar’da, Kanun’un 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca;

• İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin veri sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün içerisinde şikâyette bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı,
• İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği,
• İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca Kanunda tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin, Kanun’da veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte Kurula şikâyette bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği
hususlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı ile kamuoyuna duyurulmasının uygun görüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: kvkk.gov.tr