İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) , internet sitesinde 13 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Kamuoyu Duyurusu’ndaİ Kuruma intikal eden şikâyet başvurularının incelenmesi neticesinde veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula şikâyette bulunulması sürecinde Kanun’da yer alan sürelerin yorumlanmasında farklılıklar olduğunun görüldüğü belirtilerek “Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı” yayımlandı. Konu hakkında paylaştığımız ayrıntılı makale için tıklayınız.