Anasayfa verbis kayıt

Etiket: verbis kayıt

Yazı
İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi

İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi

İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) , internet sitesinde 13 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Kamuoyu Duyurusu’ndaİ Kuruma intikal eden şikâyet başvurularının incelenmesi neticesinde veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula şikâyette bulunulması sürecinde Kanun’da yer alan sürelerin yorumlanmasında farklılıklar olduğunun görüldüğü belirtilerek “Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula...

Yazı
KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı

KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı

KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “ Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı...

Yazı

12. Maddede Yer Alan Veri Güvenliği Tedbirleri Nedir?

12. Maddede Yer Alan Veri Güvenliği Tedbirleri Nedir? KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe...

Yazı

Iys KVKK Mesajı Ne Demektir?

Iys KVKK Mesajı Ne Demektir? 6563 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir hüküm içermektedir. Düzenlemeye göre Hizmet Sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 6563 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları işlemler sebebiyle elde ettikleri kişisel verileri güvenle saklamak zorundalar. Ayrıca kişisel verileri, ilgili kişinin rıza olmadan üçüncü kişilere iletmeleri ve başka amaçla kullanmaları da kanun...

Yazı

İys KVKK AYDINLATMA Metni Nedir? Ne Demektir?

İys KVKK AYDINLATMA Metni Nedir? Ne Demektir? İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ Kişisel verileriniz bizim için önemlidir! Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması...

Yazı

İrtibat Kişisi Şirketin Çalışanı Olmak Zorunda Mıdır? Nedir?

İrtibat Kişisi Şirketin Çalışanı Olmak Zorunda Mıdır? Nedir? İrtibat Kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir. İrtibat kişisinin atanması, veri sorunlusunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Demek istenilen irtibat kişisinin atanması halinde tüzel kişi veri sorumlusunun KVKK’dan doğan yükümlülükleri aynı şekilde devam etmektedir. Konu hakkında paylaştığımız ayrıntılı makale...

Yazı

Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi Nedir?

Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile işlenecek; aynı maddenin 2. fıkrasında sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde ise, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olacaktır. Bu şartlar arasında kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş...

Yazı
28 Ocak Veri Koruma Günü

28 Ocak Veri Koruma Günü

28 Ocak Veri Koruma Günü 108 Sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme”nin yıl dönümü olan Avrupa Veri Koruma Günü, 28 Ocak 2021 Perşembe Günü Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirilecek bir etkinlikle kutlanacaktır. Etkinlik, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl hibrit etkinlik formatına uygun şekilde, hem fiziksel olarak hem de çevrimiçi şekilde...

Yazı
12. Maddede Yer Alan Veri Güvenliği Tedbirleri

12. Maddede Yer Alan Veri Güvenliği Tedbirleri

12. Maddede Yer Alan Veri Güvenliği Tedbirleri KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....

Yazı
Iys KVKK Mesajı

Iys KVKK Mesajı

Iys KVKK Mesajı 6563 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir hüküm içermektedir. Düzenlemeye göre Hizmet Sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 6563 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları işlemler sebebiyle elde ettikleri kişisel verileri güvenle saklamak zorundalar. Ayrıca kişisel verileri, ilgili kişinin rıza olmadan üçüncü kişilere iletmeleri ve başka amaçla kullanmaları da kanun hükmü ile...