Anasayfa verbis kayıt

Etiket: verbis kayıt

Yazı
Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019)

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu 2019 Resmi Gazete (21.04.2019) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilindiği gibi 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve hayatımıza girmiştir. Her şeyin zaman içerisinden değiştiği gibi bu kanunda da 2019 yılında bazı değişikliklere gidilmiştir. Kanunda ki değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Tanımlar...

Yazı
Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Mevzuat 6698 Sayılı Kanun Kişisel Veri 07 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29677 Kanun No: 6698 Kabul Tarihi: 24 Mart 2016 Amaç: Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın (mahremiyetin) gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile...

Yazı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Türkiye’de verileri koruma altına almak ve aynı zamanda gözetlemek için kurulmuş düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. Kurulduktan sonra kişisel verileri korumak adına birçok önemli adımlar atıldı ve veri sorumlusu kişiler için birçok sorumlulukta birlikte geldi.  Bu kurum ile birlikte beraber kişisel verilerin işlenmesinden, özel hayatın gizliliğine...

Yazı
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri İşlenme Şartları 6698 sayılı kanun Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde, kişisel verilerin korunması bakımından yürürlüğe giren ilk resmi kanun özelliğini barındırmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunda öncelikle, firmalar için yeni yasal sorumluluklar oluşturmuştur. KVKK ‘nu daha iyi kavrayabilmek için kanunda da geçen bazı kavramları açıklamak lazımdır. Bunların en önemlisi ve ilk...

Yazı
Kişisel Verileri KORUMA Kanunu

Kişisel Verileri KORUMA Kanunu

Kişisel Verileri KORUMA Kanunu Kişisel verileri koruma kanunu yani kısa ismi ile KVKK 7 Nisan 2016 tarihinden 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kişisel verilerin işlenmesi başta olmak üzere mahremiyeti temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak ve verileri işleyen gerçek ve tüzel (kişilerin) yükümlülükleri ile uyacakları kurallar bütününü düzenleme amaçlanmaktadır.   Kanun’da...

Yazı
Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri; Gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan bütün bilgiler kişisel verilirdir. Buna istinaden bireyin adı, soyadı, doğum yeri/ tarihi vb. gibi şeyler onun kesin olarak tanımlayan bilgiler değildir, anı zamanda kişinin fiziki durumu, ekonomik durumu, sosyal ve ailevi özellikleri vb. bilgilerde kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması,...

Yazı
2019/10 KVKK

2019/10 KVKK

2019/10 KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016 yılında kabul görülmesi ile birlikte, hayatımıza “veri güvenliği rehberi”, ““kişisel veri güvenliği”, “kurul bildirimi”, “veri sorumluları” “kişisel veri güvenliği ihlali” ve “ihlal bildirimi” gibi yeni kavramlar  girmiştir. KVKK’da 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile veri ihlal bildirimlerine dair bildirim zamanı, yönetimi ile yapılması gerekli olan işlemler gibi önemli bazı konulara açıklık...