Anasayfa verbis kayıt

Etiket: verbis kayıt

Yazı

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi, Ne Demektir?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi, Ne Demektir? KVKK kanunun üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye aşağıdaki kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla mükelleftir. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b)...

Yazı

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar Nelerdir?

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar Nelerdir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür. Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri...

Yazı

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü Olanlar Kimlerdir?

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü Olanlar Kimlerdir? Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü. İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin; • Kurumla İletişimi sağlamak • Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda...

Yazı

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi Ne Demektir?

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi Ne Demektir? X Hukuk Danışmanlık ; ………….adresinde faaliyet göstermektedir. Avukatlarımız; Şirketler Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,Ceza Hukuku,Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca gerekli eğitimleri almış ve sürece uyum konusunda gerekli eğitimleri vererek düzenlemeleri yapmaktadır. Şirketiniz ile çözüm ortaklığı hususunda sözleşme yapılması...

Yazı

İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi Nedir?

İlgili kişi Veri Sorumlusuna Başvurduğunda Cevap Süresi Nedir? Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) , internet sitesinde 13 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Kamuoyu Duyurusu’ndaİ Kuruma intikal eden şikâyet başvurularının incelenmesi neticesinde veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula şikâyette bulunulması sürecinde Kanun’da yer alan sürelerin yorumlanmasında farklılıklar olduğunun görüldüğü belirtilerek “Veri Sorumlusuna Başvuru ve...

Yazı

KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı Nedir?

KVKK Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı Nedir? Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “ Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi,...

Yazı
Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi?

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni Aynı Başlık Altında Sunulabilir mi? KVKK kanunun üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye aşağıdaki kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla mükelleftir. a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin...

Yazı
Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar

Verbis’ e Kimler Kayıt Olmalıdır, İstisnalar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür. Şirketler, kanunun yayınlanma tarihinden önce işlemiş oldukları tüm kişisel verileri de,...

Yazı
İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü

İrtibat Kişisi Atamakla Yükümlü Türkiye’de yerleşik olan her veri sorumlusu tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişilerin veri sorumlusu temsilcileri, “İrtibat Kişisi” atamakla yükümlü. İrtibat kişisi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen tüzel kişilerin; • Kurumla İletişimi sağlamak • Veri Sahipleriyle irtibatı sağlamak amacıyla atadıkları gerçek kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda gerçek kişilerin...

Yazı
KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi

KVKK Danışmanlık Sözleşmesi X Hukuk Danışmanlık ; ………….adresinde faaliyet göstermektedir. Avukatlarımız; Şirketler Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,Ceza Hukuku,Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermekte ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca gerekli eğitimleri almış ve sürece uyum konusunda gerekli eğitimleri vererek düzenlemeleri yapmaktadır. Şirketiniz ile çözüm ortaklığı hususunda sözleşme yapılması durumunda Kişisel...