Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da benzer bir tanıma yer verilerek kişisel veri ; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.
Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler” dir.

Cep telefonu numaraları da kişisel veri niteliğindedir. Günlük yaşamda pek dikkat edilmese de, cep telefonu paylaşımları da başınıza iş açabilir.

Kaynak: kvkk.gov.tr