Anasayfa Verbis Online

Author: Verbis Online (Verbis Online)

Yazı
Kariyer.net Veri İhlali Bildiriminde Bulundu!

Kariyer.net Veri İhlali Bildiriminde Bulundu!

Popüler İş İlanı Sitesinden Şoke Eden Veri İhlali Açıklaması Kariyer.net olarak bilinen ve oldukça fazla kullanılan iş arama platformu, kvkk kapsamında veri ihlali bildiriminde bulundu. Oluşan veri kaybından 50.000 kişinin hesap bilgilerinin etkilendiği açıklandı, bilgiler arasında oldukça özel olan kullanıcı şifresi, telefon numarası gibi kişisel veri olarak nitelendirilen veriler mevcut. Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi)...

Yazı
Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula...

Yazı
Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Barilla Gıda A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Barilla Gıda A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Barilla Gıda A.Ş. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu,...

Yazı
Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula...

Yazı

KVKK Mevzuat Nedir?

KVKK Mevzuat Nedir? 6698 Sayılı Kanun Kişisel Veri • 07 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete • Sayı: 29677 Kanun No: 6698 Kabul Tarihi: 24 Mart 2016 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel...

Yazı

KVKK VERBİS Nedir?

KVKK VERBİS Nedir? VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgilendirme Sistemi tam olarak nedir? Sorusu ile başlayalım VERBİS uzun adı ile de açıkladığımız gibi bir kayıt sistemidir. KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) ile birlikte hayatımıza girmiş ve gerçek ve tüzel kişilere bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerin biri ve en önemlisi de VERBİS’dir. Veri sorumluları kişisel verileri...

Yazı

Kişisel Verilerin KORUNMASI Muvafakatname Örneği Nedir?

Kişisel Verilerin KORUNMASI Muvafakatname Örneği Nedir? Peki, muvafakat name nedir? Kısaca izin belgesi anlamı taşıyan bu kelime Muvafakat kelimesinden yani uzlaşma, onay verme kelimesinden türemiştir. Yani izin kâğıdı, uzlaşma kâğıdı anlamı taşır. Daha çok hukuki işlemler sırasında karşımıza çıkar. Alım, satım, ortaklık işlerinden şıkça geçer. Bir işin yapılması için, hakkı bulunan kişilerin onayının alındığı belgedir....

Yazı

Kişisel Veri Örnekleri Nedir?

Kişisel Veri Örnekleri Nedir? Kişisel veriyi tanımlayacak olursak genel olarak Kişisel veri kavramı, kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre kişisel veri kavramının dört ilkesi vardır: • Kimliği belirli veya belirlenebilir • Gerçek kişiye • İlişkin • Her türlü bilgi Kişisel veri; Gerçek kişiye ait olan ve...

Yazı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Prosedürü Nedir?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Prosedürü Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan mahremiyet gizliliği de dâhil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek...

Yazı

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Kişisel Verilerin KORUNMASI Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir? Hızla ilerleyen teknoloji devrinde insanların hemen hemen bütün işlemlerini bilişim ve dijital ortam ile yapmasıyla birlikte güvenlik açıkları da ortaya çıkmaktadır. Art niyetli kişiler bakımından verilerin toplanması ve ya kayıt altına alınması oldukça kolaydır. Bu sebeple kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak için bir takım...