Anasayfa denizhanadmin

Author: denizhanadmin

Yazı

6698 sayılı kanununun 9 maddesi Nedir?

6698 sayılı kanununun 9 maddesi Nedir? Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması Madde 933 – (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli...

Yazı

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi Nedir?

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi Nedir? Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler MADDE 12 – (1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, Konu hakkında paylaştığımız ayrıntılı makale için tıklayınız.

Yazı

KVKK Kanunu Nedir, Hangi Amaçla Çıkarılmıştır, Ne Demek?

KVKK Kanunu Nedir, Hangi Amaçla Çıkarılmıştır, Ne Demek? 6698 Sayılı Kanun metini 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu...

Yazı

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri Midir?

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri Midir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da benzer bir tanıma yer verilerek kişisel veri ; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi...

Yazı

Tüzel Kişiler Veri Sorumlusu Olabilir mi, Ne Demektir?

Tüzel Kişiler Veri Sorumlusu Olabilir mi, Ne Demektir? Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “ veri sorumlusu ” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Kişisel Veri sorumlusu,...

Yazı
6698 sayılı kanununun 9 maddesi

6698 sayılı kanununun 9 maddesi

6698 sayılı kanununun 9 maddesi Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması Madde 933 – (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın...

Yazı
6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi

6698 sayılı kanununun 12 nci maddesi Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler MADDE 12 – (1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini44 temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.45 (2) Veri...

Yazı
KVKK Kanunu Nedir hangi amaçla çıkarılmıştır

KVKK Kanunu Nedir hangi amaçla çıkarılmıştır

KVKK Kanunu Nedir Hangi Amaçla Çıkarılmıştır? 6698 Sayılı Kanun metini 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra...

Yazı
Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri

Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da benzer bir tanıma yer verilerek kişisel veri ; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veri öğrenildiği takdirde kişiyi mağdur edecek veya ayrımcılığa uğratacak nitelikteki verilerdir. Kanunun 6.maddesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,...